číslo Název Rok rozměry š x v x h počet stran podle číslování jazyk verze stav poznámka
00001 Bible svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona 2009 13 x 20,6 x 6,3 734 + 220 česky Kralická 1613 výborný
00002 Bible Písmo svaté starého a nového zákona 2008 16 x 21,3 x 3,9 1387 česky ekumenický překlad výborný
00003 Bible Písmo svaté starého a nového zákona 1984 13,8 x 18,7 x 2,6 987 česky ekumenický překlad dobrý
00004 Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista 1947 10,4 x 16,5 x 2,6 990 česky překlad Dr. Jan Ladislav Sýkora dobrý
00005 Bible 1871 14 x 22,5 x 6,5 996 + 346 německy
ujde
00006 Biblí svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona 1916 18,5 x 26,5 x 4,9 953 + 310 česky Kralická 1613 dobrý
00007 Písmo svaté starého zákona I. 1968 12 x 17,6 x 2,3 736 slovensky
dobrý v boxu 3 díly
00008 Písmo svaté starého zákona II. 1969 12 x 17,6 x 3,4 1125 slovensky
dobrý v boxu 3 díly
00009 Písmo svaté starého zákona III. 1969 12 x 17,6 x 3,7 1199 slovensky
dobrý v boxu 3 díly
00010 Písmo svaté nového zákona IV. 1970 12 x 17,6 x 2,8 782 slovensky
dobrý
00011 Biblí svatá to jest svatá písma starého i nového zákona 1938 15,2 x 23,3 x 4,3 826 + 262 česky Kralická 1613 dobrý
00012 Biblí svatá 1942 10,5 x 15,1 x 2,8 898 + 307 česky Kralická 1579 – 1593 dobrý
00013 Bible svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona 1984 10,5 x 15,8 x 2 831 + 270 česky Kralická 1613 dobrý
00014 Jeruzalémská bible 2010 12,5 x 16,4 x 5,8 2229 česky
výborný
00015 Nový zákon 1947 11 x 16,6 x 2,6 799 česky překlad Dr. Jan Ladislav Sýkora dobrý věnování
00016 Good news Bible 1992 13,8 x 21 x 4,1 1563 anglicky today‘s english dobrý věnování
00017 Písmo svaté starého zákona Díl II. Knihy básnické-poučné 1956 11,1 x 17,1 x 1,9 630 česky překlad Mons. Dr. Josef Heger dobrý
00018 Nový zákon 1946 11,9 x 17,4 x 2,2 422 česky překlad F. Žilka dobrý torzo přebalu
00019 Nový zákon Pána a spasitele našeho Ježíše Krista a Kniha žalmů 1860 13 x 19,5 x 2,6 372 + 110 česky
ujde
00020 Nový zákon 1947 10,5 x 16,5 x 2,9 990 česky překlad Dr. Jan Ladislav Sýkora dobrý věnování, čtyřlístek
00021 bible český studijní překlad 2013 13 x 18,5 x 2,2 1198 česky český studijní překlad výborný zapínání na zip
00022 Das neue testament Le nouveau testament The new testament 2006 13,2 x 18,5 x 2,3 515 218 217 německy francouzsky anglicky
dobrý
00023 Nový zákon Žalmy Přísloví 1998 13,5 x 19,9 x 1,5 288 česky ekumenický překlad dobrý
00024 Bible Nový zákon 1990 12,9 x 17,9 x 1,5 247 česky ekumenický překlad dobrý
00025 Nový zákon a žalmy 1921 8,3 x 13,3 x 2,8 596 + 139 německy
dobrý
00026 Biblí svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona 1951 10,5 x 16,7 x 3,8 831 + 270 česky Kralická 1613 ujde chybí hřbet
00027 Holy bible 1983 13,5 x 20,3 x 3,1 1217 anglicky New King James dobrý
00028 Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista 1947 10,4 x 16,5 x 2,6 990 česky překlad Dr. Jan Ladislav Sýkora ujde
00029 Nový zákon 1992 10,3 x 7,1 x 2,1 677 česky překlad Dr. Ondřej M. Petrů O.P. dobrý čtení na výšku
00030 Nový zákon Pána a spasitele Ježíše Krista 1992 7,1 x 11 x 0,9 291 česky
dobrý
00031 Nový zákon Pána a spasitele Ježíše Krista 1904 8,5 x 12,5 x 1,3 432 + 118 česky Kralická 1613 špatný věnování
00032 Biblí svatá to jest svatá písma starého i nového zákona 1915 15,2 x 23,3 x 4,3 826 + 262 česky Kralická 1613 špatný
00033 Bible 1999 12 x 18,8 x 3 930 + 277 bulharsky
dobrý
00034 Bible Písmo svaté starého a nového zákona 1990 13,8 x 18,7 x 2,8 863 + 287 česky ekumenický překlad 1985 dobrý
00035 Nový zákon 2016 9,7 x 14,6 x 1,3 485 česky Překlad 21.století výborný
00036 Biblí česká čili Písmo Svaté Starého i Nového Zákona Díl I. 1889 15 x 22,6 x 43 745 česky
špatný